ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΕΙ

A/A Μαθήματα Πολιτικών Μηχανικών
1  Μαθηματικά 1,2,3
2  Στατιστική
3  Αριθμ. Ανάλυση
4  Δομικά υλικά 1,2
5  Εφαρμογές Πληροφορικής
6  Φυσική
7  Τεχνική Μηχανική
8  Τεχνικές Σχεδιάσεις
9  Αντοχή 1,2
10  Στατική 1,2,3
11  Δυναμική 1,2
12  Μηχανική Ρευστών
13  Υδραυλική
14  Υπόγεια υδραυλική
15  Αυτομηχανική
16  Υδρεύσεις-Αποχετεύσεις-Αρδεύσεις
17  Γεωδαισία
18  Οικοδομική 1,2
19  Οδοποιία 1,2
20  Εδαφομηχανική 1,2, Θ.Α.Γ.Ε.
21  Μπετόν 1,2,3
22  Μεταλλικές Κατασκευές 1,2,3
23  Διαχείριση Έργων, Ο.Π.Ε.
24  Συγκοινωνιακή Τεχνική, Σχεδιασμός Μεταφορών
25  ΑΜΑΚ, Προτεταμένο Σκυρόδεμα

 

A/A Οικονομικά Μαθήματα
1  Χρηματοοικονομική Λογιστική
2  Φορολογική Λογιστική
3  Λογιστική Εταιρειών
4  Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
5  Αναλυτική Λογιστική - Κοστολόγηση
6  Χρηματοοικονομική Διοίκηση
7  Χρηματοδότηση
8  Τραπεζική
9  Αγορές χρήματος και Κεφαλαίου
10  Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων
11  Μικροοικονομία Μακροοικονομία
12  Ποσοτικοί Μέθοδοι-Επιχειρησιακή Έρευνα

 

A/A Μαθήματα θετικών Επιστημών
1  Γενική Φυσική 1
2  Γενική Φυσική 2
3  Ατομική Μοριακή Θερμοδυναμική
4  Ηλεκτρισμός Μαγνητισμός
5  Κβαντομηχανική 1
6  Κβαντομηχανική 2
7  Στατιστική Φυσική
8  Πυρηνική Φυσική
9  Οπτική
10  Θεωρητική μηχανική 1
11  Θεωρητική μηχανική 2
12  Ηλεκτρομαγνητισμός
13  Αστρονομία
14  Αναλυτική Γεωμετρία
15  Γραμμική Αλγεβρα
16  Ανάλυση 1
17  Ανάλυση 2
18  Ανάλυση 3
19  Διαφορικές Εξισώσεις
20  Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής 1

 

A/A Μαθήματα Πληροφορικής
1  Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
2  Τεχνολογία Λογισμικού
3  Προγραμματισμό
4  ERP
5  UML
6  Πολυμέσα

 

A/A Ανοιχτό Πανεπιστήμιο ΕΑΠ(Προπτυχιακά)
1  ΔΕΟ 11 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
2  ΔΕΟ 13 ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
3  ΔΕΟ 23 MARKETING
4  ΔΕΟ 24 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
5  ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
6  ΔΕΟ 31 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
7  ΔΕΟ 33 MARKETING
8  ΔΕΟ 41 ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
9  ΔΕΟ 42 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 

A/A Ανοιχτό Πανεπιστήμιο ΕΑΠ(Μεταπτυχιακά)
1  ΤΡΑ 50 ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
2  ΤΡΑ 51 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
3  ΤΡΑ 60 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
4  ΔΤΕ 50 ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
5  ΔΤΕ 60 ΔΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
6  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
7  ΔΜΥ 50 ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
8  ΔΜΥ60 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ
9  ΔΜΥ61 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ