ΜΑΘΗΜΑΤΑ TEI

A/A ΤΕΙ Σίνδου
1  Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής
2  Τμήμα Οχημάτων
3  Τμήμα Αυτοματισμού
4  Τμήμα Πληροφορικής
5  Τμήμα Ηλεκτρονικής
6  Τμήμα Λογιστικής

 

A/A ΤΕΙ Αθηνών
 1  Τμήμα Πληροφορικής
 2  Τμήμα Τεχνολόγων Ιατρικών Μηχανημάτων
 3  Τμήμα Ναυπηγικής
 4  Τμήμα Ενεργειακής Τεχνολογίας
 5  Τμήμα Τοπογραφίας
 6  Τμήμα Ηλεκτρονικής
 7  Τμήμα Έργων Υποδομής

 

A/A ΤΕΙ Πειραιά
1  Τμήμα Αυτοματισμού ΤΕΙ Πειραιά
2  Τμήμα Ηλεκτρονικής ΤΕΙ Πειραιά
3  Τμήμα Μηχανολογίας ΤΕΙ Πειραιά
4  Τμήμα Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Πειραιά
5  Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων ΤΕΙ Πειραιά

 

A/A ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
1  Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού
2  Τμήμα Λογιστικής
3  Τμήμα Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος
4  Τμήμα Μηχανολογίας
5  Τμήμα Ηλεκτρολογίας

 

A/A ΤΕΙ Καβάλας
1  Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων
2  Τμήμα Λογιστικής
3  Τμήμα Μηχανολογίας
4  Τμήμα Ηλεκτρολογίας

 

A/A ΤΕΙ Σερρών
 1  Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
 2  Τμήμα Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας
 3  Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών
 4  Tμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων (Π.Δ.Ε.)
 5  Τμήμα Μηχαναλογίας
 6  Τμήμα Λογιστικής