Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Με την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς οι μαθητές ενημερώνονται διεξοδικά από τους υπευθύνους σχετικά με το περιεχόμενο των κατευθύνσεων, τη φύση των μαθημάτων , τη διδακτέα ύλη , και τη δυνατότητα επιλογής σπουδών και επαγγέλματος μέσω της κατεύθυνσης που επέλεξαν.

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ)

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
 ΑΛΓΕΒΡΑ   2 ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤ.   2 ΩΡΕΣ
 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝ.  1 ΩΡΑ
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤ.   2 ΩΡΕΣ
ΧΗΜΕΙΑ  2 ΩΡΕΣ
Ν.ΓΛΩΣΣΑ   2 ΩΡΕΣ

 

 

 

 

 

 ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ)

   ΜΑΘΗΜΑ        
ΩΡΕΣ
ΑΡΧΑΙΑ    4 ΩΡΕΣ
Ν. ΓΛΩΣΣΑ   2 ΩΡΕΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ 

 1 ΩΡΕΣ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

2 ΩΡΕΣ