Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ

ΑΝΟΙΧΤΟ/ΚΛΕΙΣΤΟ

ΓΛΩΣΣΑ                  2 ΩΡΕΣ
ΦΥΣΙΚΗ                     5 ΩΡΕΣ  
ΧΗΜΕΙΑ                        3 ΩΡΕΣ     
ΒΙΟΛΟΓΙΑ                    2 ΩΡΕΣ 

 ΘΕΤΙΚΕΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ

ΜΑΘΗΜΑ

ΑΝΟΙΧΤΟ/ΚΛΕΙΣΤΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  6 ΩΡΕΣ
ΦΥΣΙΚΗ  5 ΩΡΕΣ
ΧΗΜΕΙΑ  3 ΩΡΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ          2 ΩΡΕΣ        

 ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ

ΜΑΘΗΜΑ

ΑΝΟΙΧΤΟ/ΚΛΕΙΣΤΟ

ΑΡΧΑΙΑ    5 ΩΡΕΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ     2 ΩΡΕΣ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ        2 ΩΡΕΣ +1
Ν. ΓΛΩΣΣΑ    2 ΩΡΕΣ

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ

ΑΝΟΙΧΤΟ/ΚΛΕΙΣΤΟ

ΓΛΩΣΣΑ              2 ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ             6 ΩΡΕΣ
ΑΕΠΠ             2 ΩΡΕΣ
ΑΟΘ

            3 ΩΡΕΣ